Tillverkningsnr 187 typ BV 15   Laforsen,  Fanny

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Stockholms Superfosfat Fabriks AB i Ljungaverk 27 april 1953. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Sefflemotor 20 hkr typ S18 BF nr 8275. I tillverkningskortet står att utförandet skulle vara med tak och ruff. Ruffen med 2 bänkar, ett bord och 2 hyllor. Båten byggdes med indraget roder och hade ett varpspel av typen SM 20. Båten skulle målas efter ett mörkrött färgprov, levereras per lastbil och sjösättas vid Laforsen som också gav namn till fartyget. Den kallades allmänt för "Storbåten" och kördes av Valter Johansson vars son Roland köpte den när flottningen lades ner 1968.

Laforsen på Värmdö 2015 08 06  Foto från nätet.

Roland Johansson köpte den 1968 för 4 000:- och flyttade den till Nynäshamn. Han tog ut kulmotorn 1969 och ersatte den med en BM 1113 på 50 hkr. Sefflemotorn såldes till en Västeråsare och hämtades med en Volvo Duett som gick på knäna hem! Med hjälp av brorsan Ruben som var svetsare byggdes en helt ny överbyggnad. Båten blev blå nedtill och vit upptill. 1974 flyttade Roland tillbaka norrut till fädernegården och såldes båten till en person på Muskö som behöll båten i fyra år.


Båten har just anlänt till Nynäshamn. Foto genom Roland Johansson 1968 ?

Sjösätts för att för egen maskin gå till båtvarvet där hon byggdes om. Foto genom Roland Johansson.

Ombyggd och sjösatt Foto genom Roland Johansson 1969

På tur i  Nynäshamns övärld  Foto genom Roland Johansson 1969.

På väg genom Dragets Kanal. Innervägen runt  Landsort  Foto genom Roland Johansson.

1978 köpte Bernt Roxell LAFORSEN. Han bodde i Nynäshamn men flyttade till Värmdö runt millennieskiftet och tog båten med sig dit där den hade egen slip. Familjen nyttjade båten som semesterbåt och som sådan var Laforsen mycket uppskattad. Bernt var varvskille och visste vad han gjorde. 40 år i hans vård gjorde båten gott! Enligt Roland Johansson hade höjningen  av akterdäcket förmodligen kommit till i denna epok. Vi vet också att Berndt Roxell höjde styrhytten ett par dm för ökad komfort och byggde ut den med en ruta akterut.

Hon var också i gott skick då den såldes  vidare till Gröndal i Stockholm i juni 2018. Den låg då på Blocket knappt ett dygn och försvann snabbt från redaktionsradarn. Fakta som vi lyckades notera var att båten var byggd i Leksand 1953, hette Laforsen, att den var hemma på Värmdö och som sagt till salu. Flera av våra spanare uppmärksammade dock annonsen och någon sparade ned fotot från Blocket. Vi tänkte att denna nya båt gått hemsida förbi men några dagar senare slussade båten i Hammarbykanalen och red hade turen att passera.I Hammarbyslussen
Foto red 2018 08 11I Hammarbyslussen
Foto red 2018 08 11I Hammarbyslussen Foto red 2018 08 11

P.g.a ändrade förhållanden blev båten åter till salu i september 2018. Den gången var vi mera på alerten och lyckades spåra ägarkedjan bakåt till verkstadsgolvet! Vidare lyckades inte köparen Lasse Fabrikörn Gudmundson som ju är svårt förtjust i fuffens dra oss vid näsan denna gång som när han kom på Älven med sin nya BV 10 nr 142 FABBE. Tvärt om fick redaktionen förmånen att på var sitt håll vara delaktiga i överlämnandet, lastning och lossning samt bistå med enklare lotsning de tre sjömilen på Mälaren.

Lasse Gudmundson var efter sitt förvärv hösten 2018 i kontakt med Roland som blev väldigt glad att höra ifrån den mycket uppskattade båten, att få veta att den var i goda händer och att få reda på att vi dokumenterat båten på denna sida. . Han hade undrat mycket över båtens öde genom åren och flera gånger tänkt tanken att leta upp och köpa tillbaka henne. Det utbyttes vid det samtalet även mycket givande information. När herrarna hade tillfälle att mötas i augusti 2019 visade det sig också att även Roland var en driven träsnidare! Dessa fartyg förbrödrar folket!Överlämnandet av omvårdnaden i Gröndal Foto red 2018 10 04


Fabrikörens förväntningar och fartygsdrömmar infrias. Redaktörens med råge!
En 65-åring i mycket bra skick! (båten alltså)
Foto red 2018 10 04Det stod inte på förrän hon stod på. Tombergs flak. Jocke vet vad han gör! Foto red 2018 10 04Lasse lossar i Leksand. Nu blir det att pyssla och längta till sommaren!
Foto den andre red 2018 10 04Visst ser de ut som även Fanny längtar efter att ta Siljan i besittning. Kanske provades hon här redan 1953?
Foto red  2018 10 10

Vi tar en titt ombord och upptäcker att det förliga skottet återbrukats i aktern. Frontdörren har kapats en aning och backats akterut. Tillverkningsskylten
 fick sitta kvar till efterkommande nördars glädje.
Foto red  2018 10 10Foto red  2018 10 10Så var det tid att Fanny åter fick fostervatten under magen. Red konstaterade snabbt att en Siljan begåvats med ännu en pärla ehuru med små oslipade partier Foto red 2019 07 11.
Redaktionen lyfte på hattarna och lyckönskade Fabrikörfamiljen och Fartygsföreningen till tillskottet! Nytt namn blev FANNY! Foto red 2019 07 11Vacker i full fart på Siljan. Foto red  2019 07 18En av de dagar man februarifryser för! Foto red 2019 07 19


Passage av en av broarna till Sollerön. Sundets. Foto red 2020 07 16

Blå afton. Åter mot hemmahamnen efter en fyra dagars Orsatur Foto red 2020 07 17

Lågvatten i Siljan nästan hela september - oktober men plötsligt ökar nivån med 30 cm och det går att ta upp till allas glädje.
Foto Ann-Britt Gudmundson 2020 10 18

Även 2021 bjöd på lågvatten men sedan steg vattnet 40 cm och då kom Fanny upp. Foto red 2021 10 09.

Allt gick som vanligt på räls, en sådan förutan. Foto red 2021 10 09.

Tillbaks