Tillverkningsnr 184 typ BVV 10 heter nu Petter

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Iggesunds Bruk för Härjeån och Blädjans Flottningsförening den 10 mars 1953.

Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Båten hade i original en Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BFV med motornummer 8337 och levererades med varpspel typ SM-7. När flottningen slutade på  Härjesjön 1968 såldes båten av flottningsföreningen 1969 till Olle Sjöström i Sveg. Han använde båten på just Härjesjön som fritidsbåt. Den kallades inom familjen för Lill Rut men det namnet blev aldrig påmålat.  Båten såldes vidare 1982 till  Särna fiskodling AB och gick då i Särna sjön mer som representations och nöjesbåt än i yrkestrafik. Omkring 1988 såldes den vidare, till Orsa och Henry Gunnars. De använde båten sparsamt i Orsasjön . I slutet av 1990-talet låg den på en verkstad i Mora och var till åter salu. Båten köptes av Per Andersson, Öje i Malung och kallade i början Stånkan. På Öjesjön är den ännu 2013, men nu heter den Petter. Efter en omfattande upprustning av nya ägaren gör den god tjänst som  fritidsbåt på Öjesjön. Båten är i fint skick och originalmotorn är kvar.

 

På Ogströmmen. Foto red från Öjesjön 6 juli 2013

 

I november 2015 kom den första historiska bilden på Lill Rut till red. genom en arbetskamrat med försänkningar uppe i Sveg. På bilden nedan som är tagen runt 1972-73 ses dåvarande ägaren Olle Sjöström måla avvisarlisten. Redan vid den tiden var spelet borttaget. Båten ligger på bilden i Härjesjön och är förmedlad av Anne Lie Gustafsson, Ken Dagberg och Patric Carsana. Stor tack till alla som hjälpt till.

Uppsnyggning i Härjesjön. Foto via Anne Lie Gustafsson, Ken Dagberg och Patric Carsana

 

 

Stånkan av Öje. Bilder från 2001

Fördäcket fortsätter akterut med en förhöjd bordläggning, av Lidwalls kallad skvättbord.

 

Sefflemotorn går fantastiskt bra, nästan helt vibrationsfritt.

Stånkan i lillformat på bänken.

 

Här kommer tre bilder från sommaren 2009 på Öjesjön

En smal passage. Sedan bilderna från 2001 har båten försetts med ett tak. Foto 26 juni 2009 red.

 

En av många välhållna BVV 10 båtar är nr 184 på Öjesjön. Foto 26 juni 2009 red.

Bogseringsuppdrag 26 juni 2009. Transport av badbryggor för tillfällig utbyggnad av gästhamnen vid Öjeparken. Larz Kristerz skall spela och befolkningen runt Öjesjön färdas gärna över dess fjärdar och smala sund till parken. Foto 26 juni 2009 red.

Bilder från 2013 år varpbåtsspanings 6 juli.

Nu är det dags. Lillsyrran Inez BVV-4 nr189 är med. Färden gick till Vitsand, Öjes Las Palmas. Foto red 6 juli 2013

Stilstudie akterifrån. Foto red från Öjesjön 6 juli 2013

Efter intag av vedgräddade "flottarmackor " vid Vitsand var tid att starta kula för hemfärden. Foto red från Öjesjön 6 juli 2013

Full fart över Öjesjön. Vad fin hon är. Och ljudet är en upplevelse. Foto red från Öjesjön 6 juli 2013

Tillbaks