Tillverkningsnr 171  typ BV 12  hette Dana af  Dunderborg

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Törefors AB i Töre AB den 20 maj 1952. Båten transporterades till Morjärvs station per järnväg. Längd 7,50 m. Bredd 2,20 m. Seffle 10 hkr typ S17 BF tändkulemotor med motornummer 8013. Båten vid leveransen öppen med isbrytarstäv och försedd med varpspel typ SM 10. Typiskt för alla BV-12 båtarna är att vågbrytaren är delad i två höjder på halva längden.

Denna båt fanns sommaren 2018  på en skrot i Kosakoski i Piteå.  Kent Jonsson, ägare  till  en flottningsbåt av annat fabrikat har öga för denna typ av båtar. Han tänkte direkt  på lidwallsbatar.se när Dana dök upp på skroten, fotograferade och skickade oss bilderna! Reds identifikation bygger på det geografiska läget och båtens längd som Kent mätt upp på plats. Vi är givetvis intresserade av mer historia om denna båt vars öde nu är beseglat.
Dessvärre skrotades hon i nov 2018. Båten som skrovmässigt föreföll vara i gott skick  borde fått ett bättre öde. För redaktionen var det dock för sent och för långt bort för en räddningsinsats.
Känsliga tittare varnas för starka bilder!

 


 
Foto Kent Jonsson 2018 08 31  Foto Kent Jonsson 2018 08 31Foto Kent Jonsson 2018 08 31


 Foto Kent Jonsson 2018 08 31

Foto Kent Jonsson 2018 08 31Nu är det finito och kört. Foto Kent Jonsson 2018 11 10
 

Slutet är nära. Foto Kent Jonsson 2018 11 10


Frid över hennes minne! Må hennes stål komma annan till gagn i det eviga kretsloppet!
Stort tack till Kent Jonsson för bilder och efterforskning. Alla tips om denna  Lidwallsbåts historia emottages tacksamt av redaktionen.

 

Tillbaks