Tillverkningsnr 166 typ BV 15

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Stora Kopparbergs Bergslag AB i Skutskär den 9 april 1952. Längd 8,00 m. Bredd 2,50 m. Seffle 1-cylindrig 20 hkr tändkulemotor typ S 18 BF med motornummer 7428. Båten byggdes öppen utan vågbrytare med isbrytarstäv, indraget roder och korg runt propellern. Båten utrustades med ett SM 20 varpspel och en hel kullagrad bärrulle i aktern. Vidare var hon enligt tillverkningskortet försedd med en liten styrhytt. Båten byggdes i 4 mm plåt över VL men under vattenlinjen ökades tjockleken till 5 mm. Motorn var försedd med luftstart och hade varpspelskoppling.

Alla dessa uppgifter - utom motorn som var bytt 1988 - stämmer in på vad som går att se på korten nedan. De är dessutom tagna just i Skutskär så var finns båten nu?

I Skutskär 1988 06 11 Foto Bengt Sandinge

+

I Skutskär 1988 06 11 Foto Bengt Sandinge

 

Tillbaks