Tillverkningsnr 16 typ BV 15 Fortuna

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till L.Moutka i Kiruna 1947. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Motor troligen en Seffle typ S 18 BF på 20 hkr. Att döma av leveransbilden borde det vara tidig vår. Detta är den första av båtarna som har ett eget leveransdokument men anteckningarna där är mycket knapphändiga, varken exakt datum eller namn finns antecknat.
Detta var Lidwall & Söner AB:s tredje båt typ BV 15.

Det går att skönja en vattenlinje i form av en smutsrand på bilden varför båten borde varit provkörd i Leksand innan leverans.
Foto från Leksands lokalhistoriska arkiv.

L. Moutka i Kiruna beställde ännu en BV-15 båt som hade tillverkningsnr 61. Den hette "Timmer". Till vad och på vilket vattendrag båtarna brukades vet vi inte. Vi vet att repdriften till spelet byttes till kedjedrift i mars 1956 men vi vill gärna veta mer!

 

Tillbaks