Tillverkningsnr 158 typ BVV 10 hette Vikarsjön

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Iggesunds Bruk AB för Dellarnas Flottningsförening i Näsviken den 4 april  1952. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Båten hade en Bolindermotor av typen  W3 M 15 P på 10 hkr. Kunden höll med varpspelet och drivningen till detta som skedde via motorns balanshjul. Båten hade skvättbord och indraget roder. Alltså var rodret inte fäst på akterspegeln som var standard på BVV 10 båtarna.

Båten användes på Vikarsjön i närheten av Hudiksvall men togs varje vår upp till Valsjön på lastbil för varpningen av timmer över sjön. Tidigare hade timret varpats med hjälp av en gammaldags spelflotte så Vikarsjöns entré blev ett lyft för flottningen på dessa små sjöar i norra delen av Dellarnas Flottningsförenings område.


Det var nyblivna Lidwallsbåtägaren Anders Blom som tipsade oss om båten och sände bilden. Red tog kontakt med Bruno Frank vars far står på fördäck på båten. Bruno blev senare inspektor under flottningstiden i Näsviken och det är genom hans uppgifter vi kunde identifiera och berätta om Vikarsjön. Det var många personer i släkten Frank som var  engagerade i flottningen runt Näsviken. Båtens vidare öde är oss helt obekant men red. hoppas som vanligt på tips från läsekretsen.
Tillsänd bild från Delleportalen från mitten av 1950-talet.


Tillbaks