Tillverkningsnr 156 typ BVV 5 hette Rudolf

 

Lidwall & Söner levererade denna varpbåt till Bergvik & Ala för att brukas av Klockaråns Flottningsförening den 18 april 1952 . Längd 5,70 m. Bredd 2,00 m. Orginalmotor Seffle tändkulemotor typ BFV 14 på 7/8 hkr vid 800 v/m. Motornummer 7946. Varpspelet var av typen SM-7 för 600 meter 8 mm lina. Båten var försedd med korg kring propellern. Den användes vid Klockarån men 1965 förvärvade ägarna Ströms Burk och båten flyttades dit.

Motorvarpbåt av typen BVV-5 är fotograferad av Bernt Fogelberg och var vid fototillfället 1967 var ägd av Ströms Bruk AB. Bilden är tagen i Sörsjön där Ströms Bruk flotttade timmer via Harmångersån. I bakgrunden syns förmodligen den s.k. Flottarkojan - i modern tid dessvärre nedbrunnen. Båten hette troligen Rudolf. Uppgifterna har vi fått av Håkan Löfgren i Stocka som forskar i Ströms Bruk AB's historia och dess innehav av fartyg och båtar.

Håkan skriver i ett e-mailtill oss att Lidwalls troligen byggde två motorvarpbåtar åt Ströms Bruks AB. När båtarna var i drift hade de namnen Rudolf och Mary efter reparatören Rudolf Palm och hans fru Mary. Det fanns även en tredje motorvarpbåt i plåt i Strömsbruk som de byggde i egen regi . Det framgår av de dokument vi har att den enda båt som Ströms Bruks AB beställde direkt från Lidwalls var av typen BVV10 med tillverkningsnr 148. Det är en båttyp som var större än båten på bilden ovan som inköptes begagnad. Därav red teori att det är nr 156. Nr 148 levererades 26 mars 1952 till skiljestället i Holmsjön och var utrustad med en Sefflemotor på 15 hkr med motornr 7163. Skrovet var 0,5 m längre än en standard båt av typen BVV-10

Foto Bernt Fogelberg 1967 i SSHM :s arkiv

 

Tillbaks