Tillverkningsnr 151  typ BV 12  hette SF 1

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Skienvassdragets Fellesflötningsforening i Skien den 4 april 1952. Längd 7,50 m. Bredd 2,20 m. Seffle 15 hkr typ S17 BF tändkulemotor med motornummer 8010. Båten vid leveransen öppen, försedd med ruff som sträckte sig fram till spant 6 och hade ett varpspel typ SM 10 för 1000 meter 10 mm lina. Motorn satt ursprungligen på spant 8. Vid okänd tidpukt byggdes båten om och fick en styrhytt samt försågs med en luftkyld 4 cyl. Deutz motor.

I december 2020 inkom bilder från vår högt värderade spanare, Ståle Elverhøi på en liten plåtbåt med omissikänligt utseende. Först uppfattar red den som en BVV 10 på grund av det upphöjda fördäcket men så kom en bild akterifrån och då var saken klar. Det måste vara en BV 12 förbyggd med styrhytt och modernare maskineri. Bilderna fanns på Norsk skogsmuseum och är tagna så sent 2005. Detta med anledning att pappersfabriken Union lades ned samma år. Skienvassdragets Fellesflötningsforening beställde två BV 12 båtar hos Lidvalls denna och nr 327 men en av de två hade isbrytarstäv vilket denna saknar.

Vi citerar bild texten "De siste åra før nedleggelsen av papirfabrikken Union - og dermed tømmerfløtinga - ble virket fraktet med lastebiler til Notodden, hvor det ble utislått buntvis og slept ned til Skien, hvor virket lå lagret i vann inntil fabrikken tok det inn i sin treforedlingsproduksjon." Fotograf var Ole-Thorstein Ljøstad. Tänk att detta var bara 15 år sedan !!! Båtföraren hette Geir Waal.

Efter upptäcken av båten gick Ståle vidare och fick fatt i ägaren som var Telemarks Kanalen A/S https://www.telemarkskanalen.no/ . Båten finns hos Asbjørn Lia i Skien där han driver en Marina. Ståle meddelar oss " Båten har de siste par årene stått på land hos  Lia i påvente av restaurering." Asbjørn Lia sånde oss bilder på den nymålade SF 1 tagna 2020 12 05. Ännu en Lidwallare på andra sidan kölen som återupptäckts år 2020! Så roliget tycker redaktionen.

 

Vid Skien ligger vår nr 151 utanför flottningsbåten närmast i bild. Foto Bengt Sandineg 1991 06 18

Foto Ole-Thorstein Ljøstad 2005

Timmer mitt i staden Foto Ole-Thorstein Ljøstad 2005

Vi tror att båten SE 1 har lidwalls nr 151 Foto Ole-Thorstein Ljøstad 2005

Foto Ole-Thorstein Ljøstad 2005

Tippat från lastbil men nu sjöledes på väg mot papperbruket Union A/S. Foto Ole-Thorstein Ljøstad 2005

Skrovet och hytten nymålade. Foto Asbjørn Lia 2020 12 05

Styrhytten med ratten som känns igen. Foto Asbjørn Lia 2020 12 05

Akten skvallrar om en BV 12. Rodret har en gång suttitt på utsidan akterspegel Foto Asbjørn Lia 2020 12 05

Foto Asbjørn Lia 2020 12 05

Ja nu är red säker Det är en BV 12 nr 151 Foto Asbjørn Lia 2020 12 05

Tillbaks