Tillverkningsnr 141 typ BB 15 Fryken 6

Lidwall & Söner AB levererade skrovet till denna bogserbåt till Fryksdals Flottningsförening den 21 februari 1952. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Båten levererades utan motor men var förberedd för en 20 hkr Seffle tändkulemotor typ S18 BF. Båten var helt öppen och leverades med motorbädd, axel, hylsa samt roder. Vidare fanns bänkar, pollare, bogserpollare och en enkel bogserkrok. Båten byggdes med indraget roder vilket betyder att hjärtstocken var invändig. Akterut fanns ett bogserräcke.

Fryken 6 i Torsby 1966 06 08. Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museets Samling

Håkan Larsson har forskat i Fryksdals Flottningsförenings historia och kommit fram till följande;

"Jag sänder här en bild av motorbåten Fryken 6, ur filmen Flottning i Fryksdalen, som spelades in 1963 av Sebrafilm i Torsby. På bilden skymtar även aktern på den större bogserbåten Hjalmar som här håller på att koppla upp ett timmersläp. Fryken 6 används huvudsakligen vid Fryksdalens Flottningsförenings skiljeställe Gråbo och blev således ”över” när skiljestället lades ner efter 1966 års säsong.

 

Foto från Håkan Larsson

Fryksdalens Flottningsförening sålde Fryken 6 till en fyrmästare Bertil Ottersten på Djurö i Vänern år 1967. Red har talat med en annan person med samma namn som var kusin till fyrmästaren. Vi fick då veta att fyrmästaren var död sedan flera år tillbaka och att han före sin bortgång sålt båten till en okänd person"

Det är allt vi vet om Fryken 6 idag, hösten 2013, kunskap vi fått genom Håkan Larsson. Kanske finns båten kvar än idag?

Tillbaks