Tillverkningsnr 138 typ BV 15 byggd som Insjön nu Bunkelisa

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Insjöns Sågverks AB i Insjön i februari 1952 men den hämtades inte förän i april samma år.  Längd 9,00 m. Bredd 2,50 m. Båten var vid leveransen försedd med styrhytt och skans med två kojer samt spis men var då odäckad. Orginalmotorn var en Perkins diesel på 75 hkr som snurrade runt en propeller och axel som var avsedd för en Seffle motor typ S28 . Båten levererades med varpspel typ SM-20. I februari 1956 däckades båten och styrhytten fick nuvarande utseende. 1965 utrustades båten med kölkylare då den även användes under den kalla årstiden. Motorn byttes samtidigt till den nuvarande BM-motorn typ 1113 BR. Spelet byggdes även det om till hydraldrift.

Båten användes på sjön Insjön och Österdalälven för rangering av sågens timmer. Båten sjösattes förmodligen vid verkstaden och gick för egen maskin nedströms Österdalälven till Insjön och sågverket som låg omedelbart uppströms järnvägsbron vid nuvarande Rv 70. Insjösågen är numera Tomoko Hus.BV 15 Insjön ersatte en äldre ångvarpbåt s/s Insjön I.

Sågen hade länge timmer i älven. Så sent som vintern 1986 berättade personalen  i lokaltidningenom det kalla jobbet att ta upp timret ur vattnet till sågen och båten fanns kvar vid sågen tills denna hantering upphörde i slutet av 1980-talet.

En tidig färgbild på Insjön. Här på långtur ända upp till Sollerön. Blivande Fabrikörn Lasse Gudmundson fångad av familjens kamera. Familjen campade på Lerön vid fototillfället sommaren 1966 och Lasse fick minst en gädda på en liten spinnare. Båten ser välhållen ut. Kanske drog man flot över sjön ända ned till Insjösågen så sent som på 1960 talet . Kan någon berätta mer ? Foto från det Gudmundsonska familjealbumet

Arbetsbåt ännu i tjänst bogserande en slogbodsbyggsats till Tjuvholmen. Foto taget i Nusnäs av Målle Johansson 2013-07-24

 En fin bild från 1960 talet med Insjösågens två lidwallsbåtar. Dels BV 15 nr 138 med namnet påmålat  Dels den lilla BVB 4 nr 230 .Skannad diabild förmedlade av Nils Berglund

Insjön utanför Tunsta i Insjön på en frusen Österdalälv. Foto Erik Haag 6 mars 1965.

Insjön utanför Tunsta på en frusen Österdalälv. Foto Eriks Haag 6 mars 1965.

Insjön utanför Tunsta i en frusen Österdalälv. Foto Eriks Haag 6 mars 1965.

Originalritningen från 1951 Hytten byggdes om redan 1956. I Tony Nordesjös samling

Vid hemmabryggan 1967. Fotot från Sjöhistoriskas fotoarkiv med courtesy.

Sågverket hade egen slip nedanför landsvägsbron i Insjön. Båten låg upplagd under hela 1980-talet. Foto red. maj 1988.

Timmerburen. Foto red. maj 1988.

Sågverket hade egen slip nedanför landsvägsbron i Insjön. Ytterligare 7 år skall hon ligga här på land innan hon åter kommer i drift i Mora. Foto red. maj 1988.

Insjön såldes runt 1995 till Mora Båtklubb och kom på så sätt att fortsätta att trafikera det sjösystem hon byggdes för.Även föregångaren s/s Insjön I är ett vackert inslag i Siljans Fartygsflotta. foto red Sanda 2002 .


Det syns att båten gått en hel del i sågens timmermagasin. Sanda 2006

Vid Mora Båtklubb som tidigare var flottningsföreningens depå vid Sanda , Mora 2006

I vintervila. Foto Tomas Johansson 2008 .

 


Bunkelisa i Mora 2010-08-03


Över Siljan med en slogboden på släp på väg till Tjuvholmen. Foto Målle Johansson 2013 07 24

Över Siljan med en slogboden på släp på väg till Tjuvholmen. Foto Målle Johansson 2013 07 24

Framme på Tjuvholmen. Foto Målle Johansson 2013 07 24

En kämpe och arbetsbåt vid Mora Båtklubb.  Foto David Karlberg 2016 07 19

 Vid hemmahamnen fotat från m.s. Gustaf Wasa   Foto Red 2018 07 09

Snart tid för en ny.säsong på Siljan. Foto red 2020 04 26

 

Med ångvarpbåten Laxen i Bakgrunden. Foto red 2020 04 26Mora båtklubb som skorstens märke. Foto red 2020 04 26I Sanda Mora. Foto red 2020 04 26

Tillbaks