Tillverkningsnr. 136 typ BV 15 Vestfos I nu Castor

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Vestfos Cellulosefabrik i Norge den 11 oktober 1951. Längd 9,00 m. Bredd 2,50 m. Seffle 25 hkr tändkulemotor typ S110 BF 600 v /m. Motornummer 7686. Spelet var av typen SM 20 med 700 meter 14 mm vajer. I Lidwalls leveransdokument står båtens utförande sammanfattat: Isbrytarstäv, ruff, tak, britsar, spis, hyllor och luftventil. Spisen var av typ Klafreström Nr 47. Båten finns ännu kvar i Norge, nu som fritidsbåt.

Efter många år på land är nu Castor åter i fart med reparerad maskin. Här på Mjösa vid Minnesund 2015 08 23 fotad av Arild Langaard från "VB 70" En liten varpbåt som finns vid Mjösasamlingen. Bilden förmedlad genom Staale Elverhoei

Vestfos 1 drar buntat timmer i Vestfosselva. Foto från Bjørn Kristoffersen genom Staale Elverhoei

I maj 2015 fick vi ett e-brev från vår norske medarbetare Staale Elverhoei om båtens tidiga historia så här kommer en liten läsövning på norsk. Stort tack Ståle Vilken häftig bild med timmerlyften vid järnvägen till vänster och en lidwallsbåt i arbete.

Hei igjen

Bildet har jeg fått fra Bjørn Kristoffersen. Han har sammen med Bent Ek skrevet boka "Stadshauptmand Schwartz og båttrafikken på Eikern" I denne boka står det å lese om to båter ved Vestfos Cellulosefabrik:
"Behovet for tømmer ved fabrikken økte etter krigen, og det ble nødvendig med en tidsmessig tømmerdrift i Eikern-Fiskumvannet-regionen. "Vestfos I" var en 25 hk ensylindret dieseldrevet stålbåt, som hovedsakelig ble brukt til å dra tømmer i Vestfosselva. Første fører var Johan Leander, siden kom Konrad Hals og Eugen Fredriksen. "Vestfos II" var større og hadde en tosylindret dieselmaskin på 40 hk."

Og følgende har jeg fått fra Stein Andersen, Vestfossen: "Det jeg kan si er at Vestfos 1 gikk på Vestfoselva, fra Vestfos Cellulosefabrikk og opp til Fiskumvannet, kanskje noen ganger også inn i dette. Slik jeg husker båten var det kun et enkelt tak på båten, ingen kahytt slik det ser ut nå. Jeg bada mange ganger fra båten."
 
Ut ifra disse opplysningene tror jeg at båtens første navn var "Vestfos I".

Mvh Ståle

Castor på Mjösa. I förgrunden m.s Start. Foto genom Arnt Fjeldberg fr Moelv 1986

Castor 2011 05 08. Foto Ståle Elverhøi

Vi fick ett e-brev fra Norge.

Hei
Sender noen bilder av Castor, som ligger i Feiring ved Mjøsa. Eieren, Runar Langaard, forteller at båten har vært i familien siden slutten av 1970-tallet. Det var Runars far, Torfinn Langaard, som da kjøpte båten fra Nitelva ved Lillestrøm. Båten var da helt åpen, og Torfinn bygde opp båten slik den er i dag. Maskinen i Castor er i dag en 4-sylindret Volvo Penta. 

Mvh
Ståle Elverhøi

Så här ser tillverkningsskylten ut idag 2011 05 08. Foto Ståle Elverhøi

Ventilerna från leveransen är kvar. Båten var då utrustad med en kamin typ Klafreström nr 47. Foto Ståle Elverhøi 2011 05 08.

foto Ståle Elverhøi 2011 05 08

foto Ståle Elverhøi 2011 05 08

foto Ståle Elverhøi 2011 05 08

Utanför Minnesund med Runar Langaard vid rodret 2015 08 23 fotad av Arild Langaard Bilden förmedlad genom Staale Elverhoei


Under järnvägsbron vid Minnesund 2015 08 23 fotad av Arild Langaard Bilden förmedlad genom Staale Elverhoei

Tillbaks