Tillverkningsnr 135 typ Hamnbogserbåt heter Varnan

Lidwall & Söner AB levererade denna arbetsbåt till Hamnstyrelsen i Kristinehanm den 10 oktober 1951. Längd 9,75 m. Bredd 3,00 m. Motorn var en Seffle tändkulemotor typ S210 BF på 50 hkr med motornr 7637. Båten hade var försedd med bogserkrok och styrhytt. Det finns inget namn angett på leveranskortet men den sjösattes i Kristinehamn. Detta var den första båten bogserbåten som lidwalls byggde som inte ingick i BV - serierna.

 

Vi har rotat lite i arkivet, skannat in några negativ och hittat denna bild som visar transporten av Varnan ut ur verkstaden. Fotot borde vara taget i Sept-Okt 1951 i reds. arkiv.

Från andra sidan vid samma tillfälle. Foto från Lars Ingvar Målargården via vår facebookgrupp Lidwallsbåtar på nätet .
Lars Ingvars äldre bröder Lennart och Ingemar Axelsson jobbar vid tillfället på Lidwalls.
Lars Ingvar svetsade själv där 1968, 17 år gammal
.


Här jobbar Gösta Lidwall med vinchen  Foto Olle Lidwall / reds arkiv


Den sneda nedgången till maskin försvann sedan styrhytten förstorades, se bilder nedan

Foto Olle Lidwall / reds arkiv
Fler detajer på en leveransfärdig bogserbåt. Foto Olle Lidwall / reds arkiv

Båten var rikt utrustad. Ankarkätting 40 meter. 2 st livbojar. 2 st livbälten och även ett par 10-fots åror från Obbola årfabrik i Umeå. Båten förkommer i företagets tidigaste annonser och har ett utseende som är olikt andra Lidwallsbåtar. Det var en bild i en reklamfolder för Seffelmotorer som gjorde att det gick att knyta ihop annonsbilden med rätt tillverkningsnr. Båtens öde är för oss helt okänt skrev vi 2009-11-06.

Kort därefter fick vi e-post från Bengt Sandinge som meddelar att båten heter Varnan och ännu finns kvar i Kristinehamn som arbetsbåt men att ägaren numera är Vänerhamn AB.

 

Reklam i Svenska flottledsförbundets årsbok 1952. Reds samling.

Så här såg bilden ut innan den frilades för reklambladet. Fotot är troligen taget i samband med leveransen till Kristinehamns Hamn 1951.
Reds samling.

Återanvändning av bild. Snitt från reklamfolder för Seffle Motorverkstad AB ca 1955. Reds samling.


Den 3 april 2010 kommer nytagna bilder från Kristinehamns hamn. Båten används idag för förtöjning av större fartyg som angör hamnen samt för farledsarbeten. Varnan är sig lik även om träramarna i hytten förefaller ha ersatts av gummiinfattade rutor. Det torde ha varit en bra investering då den jobbat på i sextio år!

Okänt om 10-fotsårorna finns kvar ombord...

I vinterkvarter 2010 04 03 Foto Lars Larsson


I vinterkvarter 2010 04 03 Foto Lars Larsson

Från Vänerhamnar och Carl-Erik Holmlin, driftchef i Kristinehamn har vi fått detaljbilder på Varnan

--

I Kristinehamn 2009 11 11 Foto Bertl Backman

qq

I Kristinehamn 2009 11 11 Foto Bertl Backman

aa

. T.v. I maskinrummet satt vid leveransen en 50 hkr Sefflemotor. T.h. Bogserkrok med säkerhetsutlösning på akterdäck Foto Bertl Backman 2009 11 11

Ännu i god tjänst hos Vänerhamnar. Foto Lisbeth Svahn 2020 10 12

Tillbaks