Tillverkningsnr 130 typ BV 15 namn Agnes

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Bro Ångsåg AB i Vansbro den 25 april 1951. Båten hämtades med lastbil från verkstaden. Längd 9,00 m. Bredd 2,50 m. I orginal en Seffle tändkulemotor typ S 27 BF på 30 hkr med motornummer 7476 . Agnes levererades med varpspel typ SM-20. Båten användes på Vanån och i Västerdalälven vid Vansbro för rangering av Brosågens timmer och ersatte en äldre båt med samma namn. När flottningen upphörde runt 1970-71 såldes båten till byn Nusnäs utanför Mora och byggdes om till kabinbåt. Troligen byttes den havererade 2-cyl Sefflemotorn ut i samband med ombyggnationen till en fulldiesel, en trecylindrig Bolinder Munktell

När ägarna flyttade till runt 1995 Örebro tog de med sig Agnes till sin nya hemstad och Hjälmaren. Runt 2002 såldes båten och inköptes av en Morabo som fraktade hem och rustade upp båten. Några år senare blev den till salu och köptes av familjen Halvarsson. Det blev ännu ett kärt återseende för redaktionennär vi fick bilder från Orsasjön 2016 och det meddelades att ny hemmahamn blev den fina småbåtshamnen i Bonäs

 

I Vansbro 1967 05 14. Foto Bent Fogelberg i Sjöhistoriska Museets Samling

Vid Brosågen 1967, Fotot från Sjöhistoriskas fotoarkiv med courtesy.

 

Befälhavaren Georg Söderman bryter upp Brosågens timmermagasin med Agnes. Enligt en artikel i Falukuriren den 18 april 1969 var det ovanligt sent frampå vårwn Stockarna hade frysit inne redan i november 68 och man hade under vintern tvingats sågat av timmer som låg på land. Foto 1969 04 15 genom Tony Nordesjö.

I vårvinterfart på Vanån vid sågen. Foto 1969 04 15 genom Tony Nordesjö.

En artikel från FK 23 oktober 1970 beskriver på ett bra sätt timmerhanteringen runt Brosågen.

Agnes i Nusnäs våren 1974. Foto Red.

Efter några år såldes båten till Orsa där hon nu hör hemma. Foto från nuvarande ägarna.

Torrsättning i Orsa småbåtshamn hösten 2007.

Upptagning i Orsa båthamn Båten har haft samma namn sedan den byggdes. Foto från nuvarande ägarna.

Till sist några rader om orginalmotorn som efter 40 års dvala åter kunde startas upp på Seffledagen i Säffle 5 juni 2010. Motorn har befunnit sig på flera olika platser sedan den med bruten vevaxel togs ur Agnes runt 1970. För bedriften att finna en hel vevaxel och montera ihop motorn samt driftsätta den står Lars Axrup i Karlstad med god hjälp av Åke Bruce och Kent Olsson, båda från just Säffle. Red. har sett och hört rörliga bilder på motorn och kan intyga att den går som en klocka. Roligt att en motor av denna ovanliga typ åter är körbar. Motorn är komplett med backslag men det ses ej på bilden

Agnes orginalmotor nr 7476. på Seffle dagen 2010 i full drift. En idag mycket ovanlig Sefflemotor typ S 27 BF, egentligen bestående av två av motorverkstaden ihopbyggda 15 hkr motorer. Backslaget är ännu ej monterat men Lars ville ha igång motorn till Seffledagen och det lyckades han verkligen med.
Foto Lars Axrup

I Orsasjön. Foto Helena Halvarsson 2016 07 24

Vackra former i Orsasjön. Lidwalls kunde forma plåt. Foto Helena Halvarsson 2016 07 24

I Orsasjön. Foto Helena Halvarsson 2016 07 24

Agnes i Mora. Kanske dags för en bottenmålning tänkte Tomas Johansson som fotade 2016 11 05

Det fick Tomas rätt i. Anders Halvarsson skriver: Det är Marcus Axelsson i Mora som utfört jobbet med ett mycket bra resultat. Helt färglös efter blästring där skrovet hade klarat sig bra från rost. Foto Anders Halvarsson 2017 04 08

Notera Lidwallspollarna typ fritidsbåt på akterdäcket. De borde ha tillkommit vid ombyggnationen till fritidsbåt. Red har en mycket svag minnesbild av att båten byggdes om i Leksand av just Lidwalls. Någon som kan bekräfta det ?
Foto Anders Halvarsson 2017 04 08

Tillbaks