Tillverkningsnr 128 typ BV 15 hette  5- 240 STORSJÖN

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ljunga Älvs Flottningsförening med säte i Sundsvall  den 4 april 1951. Längd 9,00 m. Bredd 2,50 m. Motorn var en Seffle typ BF S110 på 25 hkr med tillverkningsnr 7352. Båten hade ett varpspel typ SM 20 för 700 meters 14 mm lina. Hos Ljunga Älvs Flottningsförening hade båten nummer 5- 240.

 

-

5 - 240  Storsjön stationerad i just Storsjön  1965 09 20, Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska museets arkiv. Stockholm

Uppgifter från Tidskriften Lubrikatorn nr 3 2015, Yngve Lundgren och Bernt Fogelbergs anteckningar på baksidan av bilden samt Lidwallssidans arkivuppgifter. Detta är det enda vi vet om den här båten. Vi vill givetvis veta mer !!


Tillbaks