Tillverkningsnr 119 typ BVV 10

  

Nr 119 levererades till Sundsvallsbolagens Gemensamma Förvaltnings AB  Skogsförvaltningen i Sundsvall  den 6 mars 1951. Båten brukades  på Matfors Pappersbruk vid Ljunga älv. Sefflemotorn hade nr 7410 och var förstås på 10 hkr. Spelet var av typen SM 7  men något bredare än standard. Det skulle rymma 600 m 10 mm wire.

Båtens uppgift på pappersbruket var att bogsera in det buntade timmret från älven till upptaget. Efter transport upp på "kubbgården" med upptagningsverk sågades stockarna  upp i ca 60 -70 cm långa kubbar, för att därefter slipas till pappersmassa. Hur länge verksamheten med timmer i sjön fortgick har inte gått att utröna men den torde ha slutat de sista åren på 1970-talet. Vår sagesman Mats Ola Moberg, som skrivit en bok om pappersbruket minns väl båten som han åkt med flera gånger. Båten var gråmålad och sargen och vattenlinjen var mönjad. Båtens sista förare hette Gunnar Söderlund avliden sedan många år. Matfors pappersbruk lades ned 1990. När och till vem båten såldes  är okänt men föremål för fortsatt forskning.

Detta visste vi genom tillverkningskortet och ett trevligt telefonsamtal med Mats Ola Moberg när båten i september 2019 dök upp i vår e-postlåda med bilder från Jennie Moliner.  Jennie arbetar och driver tillsammans med Roger Uddens Sjögård i Bro som har betande Highland Cattle på strandängarna. Djuren åt bokstavligt talat fram Lidwallsbåten. Den hade sedan lång tid funnits på egendomen vid Mälaren som Jennie och Roger drivit sedan 2014 men nu framkom båten tydligt och kunde flyttas för att bli en entrédekoration till verksamheten. Man hittade med hjälp av tillverkningsskylten vår hemsida och tog sympatiskt nog kontakt med redaktionen. Vi känner ej historien mellan Sundsvall och Mälaren men hoppas nu kunna få mer kunskaper om båtens irrfärder på hav och sjöar och kommer med hjälp av Sjögårdens Jennie följa dess vidare öden. Framkommit har att någon för många år sedan, troligen mer än tjugo, lämnade båten på platsen utan att ge sig till känna på gården som då var sommarstuga.
Förvånansvärt slät i plåten efter alla år.  Foto Red 2019 10 20


Red besökte Jennie och Roger  oktober 2019 då de befriat båten från standvegitationen och kunde konstatera att båten var tämligen välbevarad och fullt komplett med spel och kulmotor. Sedan väntade ytterligare  rengörning och konservering av detta helt unika strandfynd.


Tillverkningsskylten  är tydlig!   Foto Jennie Moliner 2019 10 01Tillverkningskortet från vårt eget arkiv.

Legat länge så in i vassen Foto Jennie Moliner 2019 10 01


Nu på väg mot fastare underlag.  Klipp från Uddens Sjögårds FB sida


På väg mot en säkrare tillvaro. Klipp från Uddens Sjögårds FB sidaUt i ljuset. Roger gräver ut och red försöker examinera fynden. Foto Jennie Moliner 2019 10 20Nästan tätt efter lång tid på botten ! Sefflemotorn i original med avgasröret ut i sidan 
Foto Red 2019 10 20Flera grå nyanser och mönjeröd avvisarlist, så var fordom färgsättningen. Nosringen ny! 
Foto Red 2019 10 20Här har tiden stått still.
Extrautrustad med  kapellbågar och fyra st ringar på var utsida  Foto Red 2019 10 20

Tillbaks