Tillverkningsnr 105 typ BV 15

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Skogen Kol i Kilafors AB den 11 September 1950. Längd 8,50 m. Bredd 2,60 m. Seffle 20 hkr typ S18 BF tändkulemotor med motornummer 6942. Båten var vid leveransen försedd med varpspel typ SM 20. Överbyggnaden utgjordes av ett korrugerat plåttak.

 

Nr 105 i Hackås. foto Peter Henriksson april 2013

Tillverkningsskylten, foto Peter Henriksson april 2013

Vid Axmarstig i Gävle foto John Henriksson 1985

Båten fanns runt 1985 vid byggnation av E4 utanför Axmarstig i Gävle. Då var den i oskruvat originalskick förutom att taket med dess stöttor var inklätt med plåtsidor. Inte särkillt vackert men säkert ändamålsenligt under flottningen. Där köptes båten av John Henriksson. Han fick då uppgiften att den hade tillhört Ljusne Elfs Flottningsförening. Johan flyttade på båten till Storsjön i Jämtland och renoverade Sefflemotorn, blästrade och målade skrovet. Sedan gick den som fritidsbåt. Efter några år revs hytten då bullret var rätt besvärande och båten brukades helt öppen. Nu har den varit på land ca 10 år.

Vid Axmarstig i Gävle foto John Henriksson 1985

Vid Axmarstig i Gävle foto John Henriksson 1985

 

Nr 105 i Hackås. Peter Henriksson april 2013

Nr 105 i Hackås. foto Peter Henriksson april 2013

Nr 105 i Hackås. Fördäcket förmodligen ombyggt av Ljusne älvs FF. foto Peter Henriksson april 2013

Motorn med spel. foto Peter Henriksson april 2013

Motor och spel sitter på en ram som var bultad i bottenstockarna.
Här är enheten utlyft i ett stycke och i stort bara att bulta fast i skrovet för någon eventuell varpbåtsbevarare.
 foto Peter Henriksson april 2013

 

Båten var i april 2013 till salu på blocket och det var så red hittade den.

Såld till Arvesund - Storsjöns veteranbåtsmecka - men ännu inte sjösatt. Foto Hans Lennarth Ohlsson 2016 11 18

Tillbaks