Tillverkningsnr 102 typ BV 12

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Svaneholms AB den 16 augusti 1950. Längd 7,50 m. Bredd 2,00 m. Seffle 10 hkr typ S15 BF tändkulemotor med motornummer 7105. Båten var försedd med varpspel typ SM 10 vid leveransen. Typiskt för alla BV-12 båtarna är vågbrytaren delad i två höjder på halva längden.

Den övermålade skylten fanns kvar och identifierade båten helt. Foto Red 2011-10-28

Vi har ingen kännedom hur länge båten användes på bruket i Svanskog som ligger vi sjöarna Mellan Svan och Öster Svan. För ett 10-tal år sedan fanns båten i trakten av Charlottenberg där den rustades upp ordentligt. Sedan dåvarande ägaren avlidit såldes båten till Claes Lindkvist i Stockholm. Båten flyttades till Djurö men den har ej brukats sedan Claes köpte båten. Båten har sedan funnits till salu på Blocket.

Båten i Charlottenberg. Foto genom Claes Lindkvist

Då båten byggdes var den försedd med en snabbgående 10 hkr Sefflemotor av senaste modell enligt leveranshandlingarna som Lidwallssidan förfogar över. Vid fototillfället i oktober 2011 erfor vi att motorn bytts mot en äldre Sefflemotor av typen 17 även den på 10 hkr. Den typen är mer långsamtgående (600 v/m) än originalmotorns 750 v/m. Nuvarande motor borde vara byggd mellan 1944-46. Motorn hade vid fototillfället bra kompression.

Vy akterut Foto Red 2011-10-28

Den runda foten på cylindern skvallrar om att det är en 10 hkr-motor. Foto Red 2011-10-28

Ratten förefaller förstärkt, ett arv från 70-talets läderrattsmode?
Foto Red 2011-10-28

En snyggt hemgjord värmehållare runt tändkammaren Det går att se nithålen där motorns skylt funnits men den är dessvärre borta. Foto Red 2011-10-28

Båten i Charlottenberg. foto genom Claes Lindkvist

Tillbaks